LOGO
EN

Szesnastoletni chłopiec z silnymi bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Marlena Ziemska, Dominika Rykowska, Ernest Kuchar

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 104–106
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0018
PlumX metrics:
Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przypadku 16-letniego chłopca z silnym bólem okolicy lędźwiowej, nasilającym się przy pochylaniu i chodzeniu. Przy przyjęciu do szpitala stwierdzono sztywność karku i obustronnie dodatni objaw Kerniga oraz bolesność palpacyjną wyrostków kolczystych kręgów L4–S1. Badania krwi z odchyleń ujawniły leukocytozę oraz dodatnie przeciwciała IgM przy ujemnych przeciwciałach IgG przeciwko Borrelia spp. Wykonano punkcję lędźwiową, uzyskując ksantochromiczny płyn z wysoką cytozą, sugerujący ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jednak posiew wykluczył zakażenie bakteryjne. Badanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego uwidoczniło zmianę w kanale kręgowym na wysokości kręgu L3, którą usunięto operacyjnie. Histopatologicznie potwierdzono rozpoznanie wyściółczaka śluzowo- -brodawkowatego nici końcowej, rzadkiego nowotworu dzieci, który może dawać objawy radikulopatii lędźwiowej, do paraparezy kończyn dolnych włącznie. Wnioski: Nagły, niewyjaśniony ból kręgosłupa lędźwiowego u dzieci jest wskazaniem do diagnostyki obrazowej, w szczególności rezonansu magnetycznego, pozwalającego uwidocznić wiele patologii, w tym guzy kanału rdzenia kręgowego.

Słowa kluczowe
laminektomia, guz rdzenia kręgowego, neuroborelioza, radioterapia, neuroonkologia dziecięca

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.