LOGO
EN

Surveillance strategies for COVID-19 human infection. Interim guidance

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 40–44
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0006
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.