LOGO
EN

Skutki uboczne kontrastów do MRI zawierających gadolin

 Ahmed Uosef1,2, Martha Villagran3,4, Jacek Z. Kubiak5,6, Jarek Wosik3,4, Rafik M. Ghobrial1,2, Malgorzata Kloc1,2,7

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 49–52
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0008
PlumX metrics:
Streszczenie

Rezonans magnetyczny to narzędzie diagnostyczne szeroko stosowane w praktyce klinicznej. Środki kontrastowe do obrazowania rezonansu magnetycznego, takie jak gadolin, są bardzo często używane w celu poprawy jakości obrazów uzyskiwanych za pomocą tego badania. Do niedawna uważano, że gadolin jest usuwany z organizmu w ciągu 24 godzin po podaniu i że nie ma żadnego szkodliwego wpływu na organizm ludzki. Niestety, ostatnie badania wskazują, że jest on zatrzymywany w organizmie nawet przez wiele lat po zastosowaniu i może powodować różne choroby. Jest to szczególnie niepokojące w przypadku pacjentów pediatrycznych, ponieważ gadolin może wpływać na procesy rozwojowe. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd ostatnich badań nad akumulacją i skutkami ubocznymi gadolinu.

Słowa kluczowe
gadolin, MRI, kontrast, pacjenci pediatryczni

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.