LOGO
EN

Rzadki przypadek guza typu schwannoma: niezmiennie zagadka diagnostyczna

Satesh Kumaran Ganeson1, Jeyasakthy Saniasiaya1, Norhaslinda Abdul Gani1,Aliza Ahmad2, Junalina Jaafar2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 110–112
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0020
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel badania: Podkreślenie znaczenia skrupulatnie zebranego wywiadu i dokładnego badania przedmiotowego pacjenta oraz zwiększenie świadomości/wiedzy co do różnych możliwości w zakresie diagnostyki i postępowania. Nerwiak osłonkowy (schwannoma) jest rzadkim, łagodnym, wolno rosnącym nowotworem osłonek nerwowych, wywodzącym się z komórek Schwanna. Niespecyficzna lokalizacja guzów tego typu stanowi prawdziwe wyzwanie głównie dla konsultujących lekarzy. Aktualnie główną metodą leczenia tej jednostki chorobowej jest interwencja chirurgiczna. Resekcja schwannoma o lokalizacji pozaczaszkowej często wiąże się jednak z wysokim ryzykiem powikłań. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek guza typu schwannoma umiejscowionego w bocznej części szyi u młodego mężczyzny. Zmiana została początkowo uznana za torbiel łojową. Badanie histopatologiczne wyciętej masy wykazało jednak, że jest to guz typu schwannoma. Wniosek: Autorzy pragną podkreślić konieczność zwiększonej czujności klinicznej wśród lekarzy prowadzących we wszystkich przypadkach pacjentów zgłaszających się z guzami zlokalizowanymi w bocznej części szyi.

Słowa kluczowe
schwannoma, neurilemmoma, komórki Schwanna, guzy osłonek nerwowych

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.