LOGO
EN

Rzadka manifestacja choroby Potta

Chow Xiao Hong, Jeyasakthy Saniasiaya, Iskandar Hailani

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 107–109
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0019
PlumX metrics:
Streszczenie

Ropień pozagardłowy w przebiegu gruźlicy kręgosłupa szyjnego to rzadka prezentacja gruźlicy pozapłucnej, która może prowadzić do ciężkich, zagrażających życiu powikłań. W pracy przedstawiono przypadek młodego mężczyzny skarżącego się na ból podczas przełykania (odynofagię) i dolegliwości bólowe w obrębie szyi. Badanie wewnątrzustne ujawniło obecność torbielowatej masy nad tylną ścianą gardła, która okazała się ropniem pozagardłowym w przebiegu gruźlicy kręgosłupa szyjnego. Pacjent wrócił do zdrowia po zastosowaniu leczenia przeciwgruźliczego. Autorzy pracy podkreślają trudności diagnostyczne oraz przedstawiają sposób postępowania.

Słowa kluczowe
ropień pozagardłowy, choroba Potta, gruźliczy ropień pozagardłowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.