LOGO
EN

Postępowanie kliniczne w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19. Wytyczne tymczasowe

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 9–26
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0003
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.