LOGO
EN

“Immunity passports” in the context of COVID-19. Scientific brief

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 122–123
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0024
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.