LOGO
EN

COVID-19 and the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and receptor blockers. Scientific brief

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 120–121
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0023
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.