LOGO
EN

Contact tracing in the context of COVID-19. Interim guidance

 World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 33–39
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0005
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.