LOGO
EN

Bacille Calmette–Guérin (BCG) vaccination and COVID-19. Scientific brief

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 124–124
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0025
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.