LOGO
pl en

Przewlekła choroba nerek w populacjach nieuprzywilejowanych

Guillermo García-García1, Vivekanand Jha2–4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 31–37
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0002
Streszczenie

Ze wszystkich rodzajów nierówności ta związana ze zdrowiem jest najbardziej szokująca i nieludzka.

Dr Martin Luther King, Jr

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.