LOGO
pl en

Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 9–26
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0003

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.