LOGO
pl en

Facial nerve palsy as a complication of an acute otitis media

Adam Mohamad1, Rohaida Ibrahim1, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 85–87
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0015
Streszczenie

Acute otitis media is an infection of abrupt onset that occurs in the middle ear. It usually presents with ear pain. In young children, common presentations include fever, reduced oral intake, ear discharge, irritability and poor sleep. We describe a rare case of acute otitis media presenting with facial nerve palsy without any ear symptoms that resolved after myringotomy and grommet insertion.

Słowa kluczowe
acute otitis media, facial nerve palsy, myringotomy, grommet insertion

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.