LOGO
EN

Pott’s puffy tumour secondary to frontal sinusitis

Adam Mohamad1, Wan Ishlah Leman2, Zamzil Amin Asha’ari2, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 327–330
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0040
PlumX metrics:
Streszczenie

Frontal sinusitis is a common encounter in otorhinolaryngology practice. Most patients will present with frontal headache which worsens on bending forward, reduced sense of smell and sometimes cacosmia. Pott’s puffy tumour is an osteomyelitis of the frontal bone, which was originally described as a result of trauma, but it can also develop as a result of frontal sinusitis. We present a rare case of a rapidly progressing Pott’s puffy tumour involving the frontal sinus. The oedema subsided after antibiotic treatment and the patient underwent functional endoscopic sinus surgery.

Słowa kluczowe
frontal sinusitis, Pott’s puffy tumour, functional endoscopic sinus surgery

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.