LOGO
pl en

Pediatr Med Rodz 1/2021 – zapraszamy do lektury numeru

W pierwszym tegorocznym numerze „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” chcielibyśmy zainteresować Czytelników problemem anafilaksji na pokarmy, która u dzieci jest najczęściej występującą formą tej ostrej, zagrażającej życiu reakcji. Według najnowszych doniesień częstość hospitalizacji dzieci z tego powodu lawinowo rośnie. Jednocześnie podkreśla się, że jest to najczęstsza przyczyna zgonu z powodu ostrej reakcji alergicznej u dzieci. Autorzy zamieszczonej pracy – w oparciu o doświadczenia własne i szeroko cytowane piśmiennictwo – przedstawiają zagadnienia epidemiologii, fenotypów i endotypów anafilaksji, diagnostyki alergenu odpowiedzialnego za wystąpienie anafilaksji, zasad postępowania i leczenia. Podają przyjęte schematy postępowania w postaci czytelnych algorytmów oraz praktyczne uwagi dotyczące ich stosowania w reakcji anafilaktycznej.

Tematy związane z zakażeniem SARS-CoV-2 w ostatnich miesiącach często są obecne w treści czasopism, nie tylko naukowych. Zainteresowania światowych badaczy dotyczą m.in. poszukiwań związku między zapadalnością i rozwojem choroby wywołanej przez tę grupę wirusów a czynnikami mogącymi wpływać na jej przebieg. Jednym z nich jest znaczenie stężenia witaminy D w surowicy osób, które zachorowały na COVID-19. Znany jest udział tej witaminy w kształtowaniu procesu odporności. Witamina D, w mechanizmie działania pozareceptorowego, aktywuje procesy odporności wrodzonej, a także modyfikuje nabytą odpowiedź immunologiczną, nie dopuszczając do rozwoju niekontrolowanego odczynu zapalnego. Szerzej o tych zależnościach donosi opracowanie zamieszczone w niniejszym numerze czasopisma.

Ważną rolę w procesach odporności odgrywa mikrobiom jelitowy, a dysbioza może być istotną przyczyną zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. O związku tych zaburzeń z nieprawidłowym składem mikrobioty jelit oraz o aktualnych możliwościach badania mikroflory jelit metodami biologii molekularnej traktuje kolejna praca, pt. „Mikrobiom jelitowy – współczesne możliwości diagnostyczne i rola w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego”.

Wśród prac oryginalnych warto zwrócić uwagę na doświadczenia w rozpoznawaniu osteoporozy wtórnej u dzieci z przepukliną mózgowo-rdzeniową i mózgowym porażeniem dziecięcym, które przekazują autorzy na podstawie wieloletnich obserwacji leczonych pacjentów.

To tylko niektóre zagadnienia z zamieszczonych opracowań. Życząc ciekawej i owocnej lektury, serdecznie pozdrawiam naszych Czytelników.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.