LOGO
pl en

ANTI-INFECTIVE NEWS: "BADANIE TEST (TIGECYCLINE EVALUATION AND SURVEILLANCE TRIAL)", "ECIL-6 – AKTUALIZACJA REKOMENDACJI Z 2015 r.", "INTERNATIONAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF SEPSIS SHOCK 2016"

Małgorzata Pachecka

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 135–137
Streszczenie

W styczniowo-lutowym numerze „mSpere”, czasopisma wydawanego pod auspicjami American Society for Microbiology, ukazały się wyniki badania TEST: Potwierdzona wysoka skuteczność tygecykliny w walce z wielolekoopornymi bakteriami Gram-ujemnymi – wyniki badania Globalnej Oceny Działania Tygecykliny na Wielolekooporne Patogeny Gram-Ujemne przeprowadzonego w latach 2004–2014 na Uniwersytecie w Palermo(1)... .

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.