LOGO
pl en

Pediatr Med Rodz 3/2021 – zapraszamy do lektury numeru

Aktualnie oddychamy z ulgą dzięki znaczącemu ograniczeniu liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2, ale zebrane doświadczenia wymagają starannej analizy i obserwacji bieżącej sytuacji epidemicznej. Wyraźny niepokój służb medycznych wzbudza pojawianie się nowych wariantów/mutacji koronawirusa, szybko rozprzestrzeniających się w świecie. Szczególnie niepokoi nas fakt, że kolejna zmutowana wersja wirusów szerzy się znacznie łatwiej, co wielokrotnie zwiększa możliwość zakażenia.

Obserwacje klinicystów poszerzają wiedzę o przebiegu oraz powikłaniach choroby COVID-19 i pozwalają na aktualizacje zaleceń dotyczących postępowania i terapii. W obecnym numerze „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” przedstawiamy opis ciężkiego przebiegu PIMS u 13-letniego chłopca m.in. jako uzasadnienie potrzeby czujności, z jaką traktujemy to zakażenie w grupie wiekowej przechodzącej je stosunkowo lekko.

Problematyka zakażeń SARS-CoV-2 zdominowała treści przekazów również w czasopismach naukowych, stąd potrzeba zauważenia wielu ważnych problemów w ochronie zdrowia, które w okresie pandemii zeszły na drugi plan. Jednym z nich jest profilaktyka schorzeń w zakresie układu krążenia. Nawiązują do tej tematyki dwie prace poglądowe, którymi chcielibyśmy Czytelników zainteresować. Pierwsza dotyczy ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z chorobą Cushinga, postrzeganego jako problem interdyscyplinarny. Druga zwraca uwagę na znaczenie dyslipidemii, będącej jednym z głównych czynników ryzyka dla układu sercowo-naczyniowego. Autorzy pracy odnoszą się do najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przeglądu badań istotnych dla zaleceń w zakresie protekcji farmakologicznej oraz postępowania niefarmakologicznego.

Zapraszam do lektury wspomnianych prac, jak również wielu innych w bieżącym numerze, oraz serdecznie Państwa pozdrawiam.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.