LOGO
EN

Pediatr Med Rodz 2/2023 – zapraszamy do lektury numeru

W wielu badaniach i publikacjach z ostatnich lat zauważa się wyraźne zainteresowanie problemem homeostazy mikrobiomu człowieka, zwłaszcza w obszarze przewodu pokarmowego, dróg oddechowych czy skóry. W zaburzeniach naturalnego składu mikrobiomu, utrzymującego w równowadze kolonizujące bakterie, grzyby i wirusy, upatruje się przyczynę rozwoju reakcji zapalnych i procesów immunologicznych prowadzących do rozwoju chorób m.in. o podłożu alergicznym.

Tym zagadnieniom poświęcone są dwie prace poglądowe zamieszczone w obecnym numerze „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej”. Jedna z nich odnosi się do dysbiozy i alergii jako podłoża przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Autorzy drugiego opracowania analizują zmiany mikrobioty ludzkiej skóry u chorych z atopowym zapaleniem skóry. Obie prace sygnalizują temat zaburzeń mikrobioty, którym warto poświęcić więcej uwagi.

Inne, rozmaite tematy omawiane są w pracach poglądowych, oryginalnych i kazuistycznych. Tym razem chciałabym zainteresować Czytelników niektórymi opisami rzadkich chorób i nieprawidłowości, takich jak zaburzenia rozwojowe w postaci anomalii żyły głównej dolnej i ich dalsze konsekwencje czy obecność wrodzonej zastawki moczowodu, którą w skali światowej wykryto dotąd jedynie u 70 pacjentów.

Życząc jak zwykle interesującej lektury, serdecznie Państwa pozdrawiam.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.