LOGO
pl en

Pediatr Med Rodz 2/2022 – zapraszamy do lektury numeru

Obecny, drugi tegoroczny numer „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” zawiera wiele interesujących doniesień o zróżnicowanej tematyce.

Ciągle aktualny – w zainteresowaniach autorów – problem pandemii COVID-19 tym razem prezentuje praca dotycząca wpływu tejże pandemii na wzrost występowania otyłości w populacji dziecięcej. Sprzyjał temu zapewne długi czas pozostawania w pomieszczeniach domowych, brak ruchu, a także kontroli nad dietą. Wnioski płynące z pracy: konieczne utworzenie programów profilaktycznych, które miałyby wpływ na ograniczenie występowania otyłości u dzieci i młodzieży.

Innym tematem o wymiarze społecznym jest zwiększająca się liczba chorych z dolegliwościami o podłożu alergicznym. We wcześniejszych numerach kwartalnika publikowaliśmy prace dotyczące anafilaksji, której częstość występowania w ostatnich latach również rosła. Teraz autorka jednego z opracowań przedstawia eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego. Praca jest aktualnym przeglądem wiedzy dla tego zagadnienia, opartym na najnowszym piśmiennictwie.

Choroby przewodu pokarmowego mogą być także przyczyną niedokrwistości u dzieci. Jest to temat kolejnego doniesienia szczegółowo opracowany przez autorów.

Z kolei w doniesieniach kazuistycznych warto zwrócić uwagę na szczególny przypadek kamicy nerkowej u pacjenta z cystynurią, jak również inne opisane obserwacje kliniczne, w tym dotyczące koincydencji nadczynności tarczycy i moczenia nocnego. Na zainteresowanie zasługuje ponadto przypadek złożonej arytmii komorowej i niewydolności serca u 15,5-letniego sportowca.

Zapraszam zatem do lektury i serdecznie pozdrawiam naszych Czytelników.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.